Regulamin porządku domowego w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu z dnia 07.12.2017 r.