Apel do mieszkańców zasobów spółdzielczych.

Apel do mieszkańców zasobów spółdzielczych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa zwraca się z apelem do mieszkańców o ograniczenie osobistych wizyt w naszym biurze i prosi o telefoniczne zgłoszenia pod numerami telefonów: sekretariat 87 423-23-40, dział gzm 87 423-32-05.
Wiadomości można wysyłać również elektronicznie na adres: sekretariat@smpisz.home.pl