Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych.

Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych.

Niniejszym informujemy, że administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu przy ul. 1 Maja 3A, 12 – 200 Pisz.
Dane osobowe członków Spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni korzystających z jej zasobów, zbierane i przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Piszu w celach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, oraz Statucie SM w Piszu, tj. w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków, osób nie będących członkami, jak również w celu zarządzania i administrowania nieruchomościami.
Członkowie Spółdzielni oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni korzystający z jej zasobów zachowują prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest niezbędne dla spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa i realizacji celów Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu.