Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 06.06.2019r.