Informacja o zmianie opłaty za sygnał RTV z firmy Toya Sp. z o.o. w Łodzi od dnia 01.08.2022 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu informuje, że od dnia 01.08.2022 r. nastąpi zmiana opłaty za sygnał RTV dostarczany przez firmę Toya Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi z 5,50 zł/miesiąc na 8,90 zł/miesiąc.