O Spółdzielni

O Spółdzielni

Na przełomie czerwca i lipca 1961 roku zorganizowano pierwsze spotkania informacyjne, a pod koniec roku powołano komitet organizacyjny. 10 lutego 1962 roku Walne Zgromadzenie Członków powołało do życia Spółdzielnię Mieszkaniową „Zryw” w Piszu, którą 14 kwietnia 1962 roku Sąd Powiatowy w Giżycku zarejestrował pod numerem RS/VIII-460. Na koniec roku 1962 Spółdzielnia liczyła 52 członków. Pierwszy budynek mieszkalny z lokalami usługowymi o łącznej powierzchni 1.928 m2 oddano do użytku w grudniu 1963 roku.

W chwili obecnej Spółdzielnia liczy około 1.550 członków i posiada 70 budynków, w tym: 53 mieszkalne z 1904 lokalami, 2 administracyjne, 2 gospodarczo-techniczne, 13 zespołów garażowych.

Ogólna powierzchnia użytkowa lokali wynosi 104.267 m2 w tym:
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALI MIESZKALNYCH    95.816 m2
POWIERZCHNIA LOKALI UŻYTKOWYCH    5.438 m2
POWIERZCHNIA GARAŻY    3.013 m2

Spółdzielnia zatrudnia 17 osób, w tym 12 osób na stanowiskach nierobotniczych oraz 5 konserwatorów.

Działalnością Spółdzielni kieruje trzyosobowy Zarząd, zaś nad jego pracą nadzór sprawuje Rada Nadzorcza, w której skład wchodzi dziewięciu członków.