Prace remontowe planowane w roku 2018

Prace remontowe planowane w roku 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 marca w roku 2018 będą realizowane następujące roboty finansowane z funduszu remontowego:

  1. Przebudowa wiatrołapów – ul. 1 Maja 3, Rybacka 14A, Warszawska 49a;

  2. Remonty dróg, parkingów, chodników – ul. Warszawska 49a, Rybacka 22 i 26, Gałczyńskiego 7;

  3. Remont instalacji elektrycznej – Lipowa 2, Rybacka 22 i 26, Zagłoby 2, 4, 6, 10, 1 Maja 3C, Mickiewicza 12, Kościuszki 3 i 5, Wołodyjowskiego 15;

  4. Remont instalacji kanalizacyjnej w piwnicach – 1 Maja 3B, Rybacka 26, Klementowskiego 15, Zagłoby 6;

  5. Malowanie klatek schodowych i piwnic – Zagłoby 4, 6, 10, 1 Maja 3C, 1 Maja 3B;

  6. Inne drobne roboty remontowe – Gałczyńskiego 1 i 3, 1 Maja 5.