Segregacja odpadów komunalnych

Segregacja odpadów komunalnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu informuje, że od 01.09.2020 r. Gmina Pisz wprowadza obowiązek segregacji. Segregowanie odpadów to niższe opłaty i satysfakcja, że chronimy nasze środowisko, lecz aby wprowadzić to w życie wymagana będzie dyscyplina wszystkich mieszkańców w danej nieruchomości. Nie ma możliwości, że część osób nie chce segregować, w przypadku stwierdzenia braku lub niewłaściwej segregacji gmina będzie naliczała kary.
Zarząd SM w Piszu proponuje segregację od lutego 2020 r., a styczeń jest miesiącem próbnym w którym wszyscy mieszkańcy będą mogli zapoznać się i nauczyć zasad. Do każdego lokalu dostarczymy klucz, do wiaty śmietnikowej, w której ustawione zostaną odpowiednie pojemniki.
Dołączymy ulotki sporządzone przez Gminę Pisz, w wiatach wywieszone zostaną tablice informacyjne, pojemniki będą oznaczone do jakich odpadów są przeznaczone.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami i zachęcamy do ich przestrzegania, ponadto zwracamy szczególną uwagę na:
1. rozcinanie lub rwanie kartonów przed wrzuceniem do pojemnika,
2. wrzucanie plastikowych butelek bez nakrętek i ich zgniatanie,
3. nieudostępnianie klucza do wiat osobom obcym,
4. zamykania wiat.
Po sprawdzeniu, że dana nieruchomość odpowiednio segreguje odpady spółdzielnia zmieni w gminie deklarację o sposobie gromadzenia odpadów i naliczy mieszkańcom niższe opłaty.
W załączeniu zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Pisz.