Skład Rady Nadzorczej (kadencja 2020 – 2023)

Skład Rady Nadzorczej (kadencja 2020 – 2023)

Na Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbyło się 29.07.2020 r. do Rady Nadzorczej SM w Piszu zostali wybrani:

1. Leszek Boratyński;

2. Łukasz Boratyński;

3. Krystyna Kamka;

4. Janusz Karwowski;

5. Zdzisława Łomińska;

6. Józef Piotrowicz;

7. Krystyna Syta;

8. Martyna Święconek;

9. Zbigniew Święconek.

Przewodniczącą Rady została Pani Krystyna Kamka, Z-cą Pan Leszek Boratyński, a Sekretarzem Pani Krystyna Syta.