Uchwały podjęte na zebraniu rady w dniu 29.08.2018 r.