Wyniki finansowe za 2014r. – ul. Wojska Polskiego 90