Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że w roku 2019 odpady wielkogabarytowe będą wywożone w dniach: 21.08, 27.11. Rzeczy i sprzęty przeznaczone do wywozu należy wystawić przed kontener tuż przed wskazanym terminem. Przypominamy również o możliwości dostarczania takich odpadów we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Olsztyńskiej 3 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00, przywiezione odpady będą przyjmowane nieodpłatnie.