Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że odpady wielkogabarytowe będą wywożone w dniu 27 listopada. Przypominamy również o możliwości dostarczania takich odpadów we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Olsztyńskiej 3 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00, przywiezione odpady będą przyjmowane nieodpłatnie.