zagospodarowanie terenu i roboty elektryczne

zagospodarowanie terenu i roboty elektryczne

Zarząd SM w Piszu informuje, że:

  1. w miesiącach VIII – X będą realizowane prace związane z zagospodarowaniem terenu:
  • Lipowa 1 i 3 – remont parkingu,
  •  Lipowa 3 i 5 – remont drogi wewnętrznej i parkingu,
  • Klementowskiego 15 – remont chodników,
  • Wołodyjowskiego 17 – powiększenie parkingu,
  • Okopowa 1, 1 Maja 8, Klementowskiego 5 i 7 – remont chodników i parkingu.

Podczas realizacji robót prosimy o zachowanie ostrożności oraz parkowanie samochodów poza terenem objętym robotami.

2. Od 17.08.2017 r. realizowany jest remont instalacji elektrycznej w budynku Rybacka 14A kl. III i IV. Wykonawcą robót jest P.U. „ITE” Wojciech Konopka, Pisz.