Zamknięcie biura dla interesantów w dniach 19.04.2021 r. – 23.04.2021r.

Zamknięcie biura dla interesantów w dniach 19.04.2021 r. – 23.04.2021r.

W związku z obostrzeniami rządowymi związanymi z pandemią Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu podjął decyzję, o zamknięciu budynku w dniach 19.04.2021 r. –23.04.2021 r.
Prosimy o wrzucanie korespondencji do otworu w drzwiach, kontakt telefoniczny pod numerami:
– 87 423 – 23 – 40 – sekretariat,
– 87 423 – 32 – 05 – dział GZM
bądź na e – mail: sekretariat@smpisz.home.pl