Zmiana ceny wody od dnia 01.07.2020 r.

Zmiana ceny wody od dnia 01.07.2020 r.

W związku ze zmianą przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu od dnia 21.05.2020 r. taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę, SM w Piszu wprowadza z dniem 01.07.2020 r. cenę wody w wysokości 10,68 zł/1m3 brutto (dotychczas 10,63 zł/1m3 brutto).