Zmiana wysokości stawek opłat eksploatacyjnych od 01.03.2020 r. dla lokali: mieszkalnych, użytkowych i garaży