INFORMACJA

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu informuje, że pomimo wprowadzenia obniżonej stawki VAT na sprzedaż energii cieplnej, elektrycznej i gazu w okresie od 01.02.2022 do 31.07.2022 zaliczki na c.o., c.w. i gaz pozostają w dotychczasowej wysokości. Obniżony podatek VAT uwzględniony zostanie w rozliczeniach centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz gazu za 2022 r.