Przegląd instalacji elektrycznej w części budynków spółdzielczych

Przegląd instalacji elektrycznej w części budynków spółdzielczych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniach 4 -10 maja 2022 r. w części budynków spółdzielczych firma Salomon Sp. z o.o. ul. Gdańska 20, 14-200 Iława będzie prowadziła przegląd instalacji elektrycznej. Pracownicy wykonawcy będą posiadali stosowne identyfikatory i upoważnienia. Prosimy o udostępnienie w wyznaczonym czasie przedstawicielom wykonawcy mieszkań w celu wykonania niezbędnych czynności.

W załączeniu przewidywany harmonogram prac.

Do pobrania: