Zmiana ceny wody od dnia 01.06.2021 r.

Zmiana ceny wody od dnia 01.06.2021 r.

W związku ze zmianą przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu od dnia 23.05.2021 r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Pisz spółdzielnia wprowadza z dniem 01.06.2021 r. : cenę wody w wysokości 11,06 zł/1m3 brutto oraz  opłatę stałą na zimną wodę w wysokości 5,53 zł/1m3 brutto.