Budynki

Budynki

Obecnie Spółdzielnia posiada 70 budynków, w tym: 53 mieszkalne z 1904 lokalami, 2 administracyjne, 2 gospodarczo-techniczne, 13 zespołów garażowych.