Aktualności

Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych.

Niniejszym informujemy, że administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu przy ul. 1 Maja 3A, 12 – 200 Pisz. Dane osobowe członków Spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni korzystających z jej zasobów, zbierane i przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Piszu w celach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, oraz Statucie SM w Piszu, tj. w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków, osób nie będących członkami, jak również w celu zarządzania i administrowania nieruchomościami. Członkowie Spółdzielni oraz osoby nie będące członkami […]

Czytaj dalej

Prace remontowe planowane w roku 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 marca w roku 2018 będą realizowane następujące roboty finansowane z funduszu remontowego: Przebudowa wiatrołapów – ul. 1 Maja 3, Rybacka 14A, Warszawska 49a; Remonty dróg, parkingów, chodników – ul. Warszawska 49a, Rybacka 22 i 26, Gałczyńskiego 7; Remont instalacji elektrycznej – Lipowa 2, Rybacka 22 i 26, Zagłoby 2, 4, 6, 10, 1 Maja 3C, Mickiewicza 12, Kościuszki 3 i 5, Wołodyjowskiego 15; Remont instalacji kanalizacyjnej w piwnicach – 1 Maja 3B, Rybacka 26, Klementowskiego 15, Zagłoby 6; Malowanie klatek schodowych i piwnic – Zagłoby […]

Czytaj dalej

Członkostwo w spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu informuje, że właściciele lokali nie będący członkami spółdzielni mogą nimi zostać po złożeniu deklaracji, bez obowiązku wnoszenia opłat.

Czytaj dalej

Informacja

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu nie zawierała żadnych porozumień z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie: wymiany drzwi, piecyków gazowych, okien, itp. Zgodnie z obowiązującymi w SM regulaminami właściciele lokali wykonują powyższe prace na własny koszt. Wszelkie roboty, które wykonuje spółdzielnia poprzedzone są informacjami na klatkach schodowych podpisanymi przez Zarząd bądź Administratora SM.

Czytaj dalej