Aktualności

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu informuje, że do obsługi mieszkańców używa oprogramowania Zakładu Informatyki Stosowanej s.c., Bydgoszcz ul. Gotowskiego 6.

Czytaj dalej

Zmiana ceny wody od 01.06.2019 r.

W związku ze zmianą przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu od dnia 24.05.2019 r. taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę, SM w Piszu wprowadza z dniem 01.06.2019 r. cenę wody w wysokości 10,63 zł/1m3 brutto (dotychczas 10,64 zł/1m3 brutto).

Czytaj dalej

Główne zamierzenia dotyczące robót remontowych na rok 2019

W roku 2019 realizowane będą następujące roboty: remont wiatrołapów, balkonów, tarasów, schodów – Lipowa 8, Gałczyńskiego 1 i 3, Warszawska 49A, Okopowa 1, Zagłoby 2; modernizacja instalacji elektrycznej klatek schodowych i piwnic – 1 Maja 3, Kościuszki 3 i 5, Mickiewicza 8 i 12, Rybacka 22, Okopowa 1, Wołodyjowskiego 15, Zagłoby 2; remonta instalacji wodnej lub kanalizacyjnej – 1 Maja 5, Klementowskiego 3 i 15, Lipowa 2, Mickiewicza 10 i 16, Rybacka 26, Zagłoby 2; zagospodarowanie terenu, ławki, stojaki na rowery – Dworcowa 13, Okopowa 1 i 3, Gałczyńskiego 5 i 7, Klementowskiego 15, Kwiatowa  4 i 6, Lipowa 12; […]

Czytaj dalej

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że odpady wielkogabarytowe będą wywożone w dniu 27.11.2019 r. Rzeczy i sprzęty przeznaczone do wywozu należy wystawić przed kontener tuż przed wskazanym terminem. Przypominamy również o możliwości dostarczania takich odpadów we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Olsztyńskiej 3 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00, przywiezione odpady będą przyjmowane nieodpłatnie.

Czytaj dalej

Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych.

Niniejszym informujemy, że administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu przy ul. 1 Maja 3A, 12 – 200 Pisz. Dane osobowe członków Spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni korzystających z jej zasobów, zbierane i przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Piszu w celach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, oraz Statucie SM w Piszu, tj. w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków, osób nie będących członkami, jak również w celu zarządzania i administrowania nieruchomościami. Członkowie Spółdzielni oraz osoby nie będące członkami […]

Czytaj dalej

Członkostwo w spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu informuje, że właściciele lokali nie będący członkami spółdzielni mogą nimi zostać po złożeniu deklaracji, bez obowiązku wnoszenia opłat.

Czytaj dalej

Informacja

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu nie zawierała żadnych porozumień z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie: wymiany drzwi, piecyków gazowych, okien, itp. Zgodnie z obowiązującymi w SM regulaminami właściciele lokali wykonują powyższe prace na własny koszt. Wszelkie roboty, które wykonuje spółdzielnia poprzedzone są informacjami na klatkach schodowych podpisanymi przez Zarząd bądź Administratora SM.

Czytaj dalej