Aktualności

Prace remontowe planowane w roku 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 marca w roku 2018 będą realizowane następujące roboty finansowane z funduszu remontowego: Przebudowa wiatrołapów – ul. 1 Maja 3, Rybacka 14A, Warszawska 49a; Remonty dróg, parkingów, chodników – ul. Warszawska 49a, Rybacka 22 i 26, Gałczyńskiego 7; Remont instalacji elektrycznej – Lipowa 2, Rybacka 22 i 26, Zagłoby 2, 4, 6, 10, 1 Maja 3C, Mickiewicza 12, Kościuszki 3 i 5, Wołodyjowskiego 15; Remont instalacji kanalizacyjnej w piwnicach – 1 Maja 3B, Rybacka 26, Klementowskiego 15, Zagłoby 6; Malowanie klatek schodowych i piwnic – Zagłoby […]

Czytaj dalej

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że w roku 2018 odpady wielkogabarytowe będą wywożone w dniach: 20 lutego, 29 maja, 21 sierpnia, 27 listopada. Przypominamy również o możliwości dostarczania takich odpadów we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Olsztyńskiej 3 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00, przywiezione odpady będą przyjmowane nieodpłatnie.  

Czytaj dalej

Członkostwo w spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu informuje, że właściciele lokali nie będący członkami spółdzielni mogą nimi zostać po złożeniu deklaracji, bez obowiązku wnoszenia opłat.

Czytaj dalej

Informacja

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu nie zawierała żadnych porozumień z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie: wymiany drzwi, piecyków gazowych, okien, itp. Zgodnie z obowiązującymi w SM regulaminami właściciele lokali wykonują powyższe prace na własny koszt. Wszelkie roboty, które wykonuje spółdzielnia poprzedzone są informacjami na klatkach schodowych podpisanymi przez Zarząd bądź Administratora SM.

Czytaj dalej