Aktualności

Rozliczenie za I kwartał 2020r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu informuje, że rozliczenie za I kwartał 2020 r. (woda i centralne ogrzewanie) będzie podawane od dnia 20.04.2020 r. z terminem płatności do końca miesiąca. Rozliczenie zostanie również dostarczone do skrzynek pocztowych.

Czytaj dalej

Apel do mieszkańców zasobów spółdzielczych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa zwraca się z apelem do mieszkańców o ograniczenie osobistych wizyt w naszym biurze i prosi o telefoniczne zgłoszenia pod numerami telefonów: sekretariat 87 423-23-40, dział gzm 87 423-32-05. Wiadomości można wysyłać również elektronicznie na adres: sekretariat@smpisz.home.pl

Czytaj dalej

Segregacja odpadów komunalnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu informuje, że od 01.09.2020 r. Gmina Pisz wprowadza obowiązek segregacji. Segregowanie odpadów to niższe opłaty i satysfakcja, że chronimy nasze środowisko, lecz aby wprowadzić to w życie wymagana będzie dyscyplina wszystkich mieszkańców w danej nieruchomości. Nie ma możliwości, że część osób nie chce segregować, w przypadku stwierdzenia braku lub niewłaściwej segregacji gmina będzie naliczała kary. Zarząd SM w Piszu proponuje segregację od lutego 2020 r., a styczeń jest miesiącem próbnym w którym wszyscy mieszkańcy będą mogli zapoznać się i nauczyć zasad. Do każdego lokalu dostarczymy klucz, do wiaty śmietnikowej, w której ustawione zostaną odpowiednie pojemniki. […]

Czytaj dalej

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu informuje, że do obsługi mieszkańców używa oprogramowania Zakładu Informatyki Stosowanej s.c., Bydgoszcz ul. Gotowskiego 6.

Czytaj dalej

Zmiana ceny wody od 01.06.2019 r.

W związku ze zmianą przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu od dnia 24.05.2019 r. taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę, SM w Piszu wprowadza z dniem 01.06.2019 r. cenę wody w wysokości 10,63 zł/1m3 brutto (dotychczas 10,64 zł/1m3 brutto).

Czytaj dalej

Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych.

Niniejszym informujemy, że administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu przy ul. 1 Maja 3A, 12 – 200 Pisz. Dane osobowe członków Spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni korzystających z jej zasobów, zbierane i przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Piszu w celach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, oraz Statucie SM w Piszu, tj. w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków, osób nie będących członkami, jak również w celu zarządzania i administrowania nieruchomościami. Członkowie Spółdzielni oraz osoby nie będące członkami […]

Czytaj dalej