Aktualności

Informacja o obsłudze interesantów.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu informuje, że na bieżąco obsługuje wszystkich interesantów (poprzez domofon i okienko podawcze), sprawy można również zgłaszać telefonicznie pod numerami: sekretariat 87 423-23-40, dział techniczny 87 423-32-05. Wiadomości można wysyłać elektronicznie na adres: sekretariat@smpisz.home.pl

Czytaj dalej

Segregacja odpadów w zasobach spółdzielni i wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez SM w Piszu.

W związku z przystąpieniem do segregacji odpadów (w większości budynków spółdzielni) Zarząd SM w Piszu informuje: 1. segregowanie odpadów jest obowiązkiem każdego mieszkańca; 2. odpady: bio, szklane i papier wyrzucamy bez torebek foliowych; 3. odkręcamy zakrętki i zgniatamy butelki z plastiku; 4. kartony tekturowe rozcinamy lub rozrywamy na mniejsze elementy; 5. opakowania styropianowe (niebudowlane) wrzucamy do pojemników na plastik; 6. odpady wielkogabarytowe wystawiamy przy wiacie w wyznaczonych terminach (24.08.2020 r.).

Czytaj dalej

Zmiana ceny wody od dnia 01.07.2020 r.

W związku ze zmianą przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu od dnia 21.05.2020 r. taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę, SM w Piszu wprowadza z dniem 01.07.2020 r. cenę wody w wysokości 10,68 zł/1m3 brutto (dotychczas 10,63 zł/1m3 brutto).

Czytaj dalej

Segregacja odpadów komunalnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu informuje, że od 01.09.2020 r. Gmina Pisz wprowadza obowiązek segregacji. Segregowanie odpadów to niższe opłaty i satysfakcja, że chronimy nasze środowisko, lecz aby wprowadzić to w życie wymagana będzie dyscyplina wszystkich mieszkańców w danej nieruchomości. Nie ma możliwości, że część osób nie chce segregować, w przypadku stwierdzenia braku lub niewłaściwej segregacji gmina będzie naliczała kary. Zarząd SM w Piszu proponuje segregację od lutego 2020 r., a styczeń jest miesiącem próbnym w którym wszyscy mieszkańcy będą mogli zapoznać się i nauczyć zasad. Do każdego lokalu dostarczymy klucz, do wiaty śmietnikowej, w której ustawione zostaną odpowiednie pojemniki. […]

Czytaj dalej

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu informuje, że do obsługi mieszkańców używa oprogramowania Zakładu Informatyki Stosowanej s.c., Bydgoszcz ul. Gotowskiego 6.

Czytaj dalej