Aktualności

zagospodarowanie terenu i roboty elektryczne

Zarząd SM w Piszu informuje, że: w miesiącach VIII – X będą realizowane prace związane z zagospodarowaniem terenu: Lipowa 1 i 3 – remont parkingu,  Lipowa 3 i 5 – remont drogi wewnętrznej i parkingu, Klementowskiego 15 – remont chodników, Wołodyjowskiego 17 – powiększenie parkingu, Okopowa 1, 1 Maja 8, Klementowskiego 5 i 7 – remont chodników i parkingu. Podczas realizacji robót prosimy o zachowanie ostrożności oraz parkowanie samochodów poza terenem objętym robotami. 2. Od 17.08.2017 r. realizowany jest remont instalacji elektrycznej w budynku Rybacka 14A kl. III i IV. Wykonawcą robót jest P.U. „ITE” Wojciech Konopka, Pisz.

Czytaj dalej

Informacja

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu nie zawierała żadnych porozumień z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie: wymiany drzwi, piecyków gazowych, okien, itp. Zgodnie z obowiązującymi w SM regulaminami właściciele lokali wykonują powyższe prace na własny koszt. Wszelkie roboty, które wykonuje spółdzielnia poprzedzone są informacjami na klatkach schodowych podpisanymi przez Zarząd bądź Administratora SM.

Czytaj dalej

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu informuje, że w dniach 21.08.2017 r. od godziny 7:00 do 03.09.2017 r. do godziny 20:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody spowodowana remontem urządzeń w ciepłowni oraz remontem sieci cieplnej.

Czytaj dalej