Informacja o przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków SM w Piszu w 2024