Władze Spółdzielni

Władze Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu

mgr inż. Henryk Żęgota
Prezes Zarządu

inż. Piotr Maconko
Z-ca Prezesa Zarządu
Kierownik Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

mgr Ewa Grochowina
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza (kadencja 2020-2023)

Krystyna Kamka
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Leszek Boratyński
Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Krystyna Syta
Sekretarz Rady Nadzorczej

Martyna Święconek
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Członek Rady

Janusz Karwowski
Przewodniczący Komisji Remontowej, Członek Rady

Łukasz Boratyński
Członek Rady

Zdzisława Łomińska
Członek Rady

Józef Piotrowicz
Członek Rady

Zbigniew Święconek
Członek Rady