Władze Spółdzielni

Władze Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu

mgr inż. Henryk Żęgota
Prezes Zarządu

inż. Piotr Maconko
Z-ca Prezesa Zarządu
Kierownik Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

mgr Ewa Grochowina
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza (kadencja 2017-2020)

Szczepan Skrodzki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Teresa Leszczyńska
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Krystyna Kamka
Sekretarz Rady Nadzorczej

Martyna Święconek
Przewodnicząca Komisji Remontowej

Łukasz Boratyński
Członek Rady

Jerzy Cichy
Członek Rady

Edmund Karwowski
Członek Rady

Janusz Karwowski
Członek Rady

Krystyna Syta
Członek Rady