Władze Spółdzielni

Władze Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu

mgr inż. Henryk Żęgota
Prezes Zarządu

inż. Piotr Maconko
Z-ca Prezesa Zarządu
Kierownik Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

mgr Ewa Grochowina
Członek Zarządu, Główny Księgowy

Rada Nadzorcza (kadencja 2023-2026)

Piotr Józef Syta
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Florczyk
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zbigniew Święconek
Sekretarz Rady Nadzorczej

Teresa Wróblewska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Członek Rady

Paweł Krom
Przewodniczący Komisji Remontowej, Członek Rady

Jerzy Cichy
Członek Rady

Zdzisława Łomińska
Członek Rady

Zenon Wójtowicz
Członek Rady

Mariusz Kazimierz Zakrzewski
Członek Rady