Uchwała nr 35/2022 w sprawie opłat za c.o. i podgrzanie ciepłej wody