Wyniki finansowe za 2014r. – ul. Wołodyjowskiego 15