Informacja o przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków SM w Piszu – rok 2021