Zmiana wysokości opłat za zaświadczenia i inne dokumenty wydawane członkom spółdzielni, i pozostałym użytkownikom lokali