Zmiana ceny wody od dnia 01.06.2022 r.

Zmiana ceny wody od dnia 01.06.2022 r.

W związku ze zmianą przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu od dnia 24.05.2022 r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Pisz Spółdzielnia wprowadza z dniem 01.06.2022 r. : cenę wody w wysokości 11,22 zł/1m3 brutto oraz  opłatę stałą na zimną wodę w wysokości 5,61 zł/1m3 brutto.