Informacja o przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu w 2022 r.