Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków + materiały (27.05.2024 r.).